Vyhlasenie o poukázaní podielu
zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Stiahnuť

Darovať podiel z dane môže každý daňovník SR, ktorému v príslušnom zdaňovacom období vyšla povinnosť platiť daň z príjmu - musí však spĺňať podmienky uvedené v Zákone o daniach z príjmov (595/2003 Zz). Darca je povinný jednoznačne a zrozumiteľne identifikovať príjemcu 2%.

Údaje o príjmateľoviAk ste zamestnanec a daňové priznanie podáva váš zamestnávateľ

Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Najneskôr do 30. apríla 2018 pošlite / doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.


Viac informácií ako darovať 2 percentá nájdete na nižšie uvedených odkazoch.